JARROXLIK AMALIYOTLARI
 • Kistektomiya
 • Ovarektomiya
 • Konservativ miomektomiya 
 • Bachadon amputatsiyasi
 • Bachadon Ekstirpatsiyasi
 • Vulvektomiya
 • Bartolin kistasini olish
 • Qin kistasini olish
 • Kistzktomiya+amputatsiya 
 • DEK ER.Sh/M
 • Polipektomiya
 • Vujudga kelayotgan fibromani olish
 • Lazer yordamida xollarni bartaraf etish 
 • Qalqonsimon bezning xavfli va xavfsiz turini bartaraf etish
 • Gemorroidektomiya
 • Ichaklar rezektsiyasi
 • Ichaklar rekonstruktsiyasi
 • Jigar rezektsiyasi
 • Exinokokklarni olish (jigar, oʼpka va boshka aʼzolardan)
 • Oshqozon rezektsiyasi
 • Xoletsistostomalar
 • Xoletsistektomiya
 • Nefroektomiyalar
 • Siydik qopi usmasi operatsiyalari
 • Epistomalar quyish (qovuq toshlarini olish)
 • Orxiektomiyalar (vodyanka. Moyak xavfsiz usmalari
 • Grijalar
 • Usmalarni olish (yumshok toʼqima usmalari)
 • Suyak usmalarini olish
 • Аteroma va lipomalarni olish
 • Chandiqlar plastikasi
 • Vaginoplastika
 • Gemitireoidektomiya
 • Total tireoidektomiya
 • Kondiloma sugal kuydirish
 • Lipoma ateroma olish